Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się!
Dotacje

 

20.03.2018 Informacja o wyborze Wykonawcy.

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

 

Przedmiot zamówienia: organizacja stoiska wystawowego na targach MOSBUILD

a)       Zabudowa stoiska wystawienniczego – 24 m² (+/- 9m²):

b)       Usługa transportu eksponatów i zabudowy

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy PERFEKT Anna Rudzka, ul. Bitwy Białostockiej 9,
15-102 Białystok na kwotę 42 007,30 PLN netto (51 668,97 PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Załącznik 1

15.03.2018 Informacja o wyborze Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe 2/2018

 

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

 

Przedmiot zamówienia: Działania organizacyjne związane z udziałem w targach MOSBUILD, które odbędą się w Rosji w terminie 3-6 kwietnia 2018 r.

a)       Organizacja i zapewnienie noclegów.

b)       Organizacja i zapewnienie biletów lotniczych.

c)        Wynajem samochodu.

 

Podsumowanie:

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy UpHotel Sp. z o. o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, na kwotę 7 827,00 PLN netto (7 827,00 PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Zalacznik 1

 

15.03.2018 Informacja o wyborze Wykonawcy.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

 

Przedmiot zamówienia:

Część I: Zakup usługi doradczej dotyczącej rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15a/2, 01-014 Warszawa, na kwotę 4 890,00 PLN netto (6 014,70 PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

 

Część II: Zakup usługi doradczej dotyczącej rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15a/2, 01-014 Warszawa, na kwotę 5 890,00 PLN netto (7 244,70 PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

 

Część III: Zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia FOGE na wybranych rynkach perspektywicznych, tj. Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15a/2, 01-014 Warszawa, na kwotę 14 890,00 PLN netto (18 314,70 PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

 

Załącznik 1

 

 

07.03.2018 Zapytanie ofertowe 3/2018
W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny
FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3,
Poddziałanie 3.3.3 Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności,
o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako „Wytyczne”), postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, tj. organizacja stoiska
wystawowego.

Załączniki 1 2 3 4 5

 

05.03.2018 Zapytanie ofertowe nr 2/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny
FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3,
Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako „Wytyczne”), postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, tj. działania organizacyjne
związane z udziałem w targach MOSBUILD, które odbędą się w Rosji w terminie 3-6 kwietnia 2018 r.

załączniki 1 2

 

05.03.2018 Zapytanie ofertowe nr 1/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny
FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3,
Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie
z zasadą konkurencyjności, o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako „Wytyczne”),
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, tj. usługi
doradczo szkoleniowe.

załączniki 1 2

22.02.2018 Informacja o wyborze Wykonawcy.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

 

12.01.2018 Informacja o wyborze Wykonawcy 

Informacja o wyborze Wykonawcy

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

Działania organizacyjne związane z udziałem w targach BUDMA, Polska w terminie
30.01.2018 r. - 02.02.2018 r.

Przedmiot zamówienia: Organizacja noclegów.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy PROMO CONCEPT, ul. Światowida 14 A, 81-543 Gdyniana kwotę 6 500,00 PLN netto (7 995,00 PLN brutto). Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Załącznik 1

11.01.2018 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się
drewnianej listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2., firma
Stanisław Cudny FOGE ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania
ofertowego na wybór Generalnego Wykonawcy.

 

 

08.01.2018 Informacja o wyborze Wykonawcy 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się drewnianej listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2., firma Stanisław Cudny FOGE dokonała zgodnie z zasadą konkurencyjności porównania ofert na wybór Generalnego Wykonawcy 

Ponieważ żaden z oferentów nie spełnił wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu, postępowanie zakończono bez wyboru Wykonawcy.

Załącznik 1

 

03.01.2018 Informacja o wyborze Wykonawcy

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu: 

Przedmiot zamówienia:

Zabudowa stoiska wystawienniczego na targach BUDMA, Polska –42m² (+/- 9 m²)

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy EXPO MAZURY S. A., ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda na kwotę 36 153,00 PLN netto (44 468,19 PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

 

28.12.2017 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy
Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie
z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy następujących
elementów projektu: noclegi targi Budma 2018. Załączniki do ściągnięcia poniżej. 

1  2 

 

21.12.2017 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy
Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie
z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy kompleksowej zabudowy stoiska na targach Budma 2018 Poznań - Załączniki:

1 2 3 4

 

08.12.2017 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 wydłużony termin składania ofert do 21.12.2017

załącznik 1

 

21.11.2017 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się
drewnianej listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2., firma
Stanisław Cudny FOGE ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania
ofertowego na wybór Generalnego Wykonawcy następujących elementów projektu. Dokumenty z zapytania w załączniku. dokumentacja odnośnie budowy pod linkiem 

załącznik - 1 

załącznik - 2

załącznik - 3

załącznik - 4

 

 

 

27.10.2017  Informacja o wyborze Wykonawcy:

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

 

Przedmiot zamówienia:

a)     Zabudowa stoiska wystawienniczego na targach BATIMAT,

b)     Francja Zakup usługi transportu eksponatów i zabudowy na targi BATIMAT, Francja.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy EXPO MAZURY S. A., ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda na kwotę 63 617,94 PLN netto (78 250,07PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

1

 

 

27.10.2017  Informacja o wyborze Wykonawcy:

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

 

Przedmiot zamówienia:

a)     Organizacja noclegów,

b)     Organizacja biletów lotniczych,

c)     Wynajem samochodu.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy PROMO CONCEPT, ul. Światowida 14 A, 81-543 Gdynia na kwotę 10 800,00 PLN netto (13 284,00 PLN brutto).Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

1

 

 

 

13.10.2017 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy
Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie
z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy następujących
elementów projektu: transport noclegi targi Batimat 2017. Załączniki do ściągnięcia poniżej. 

1 2

 

13.10.2017 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy
Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie
z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy następujących
elementów projektu: transportu elementów i zabudowy stoiska targi Batimat 2017. Załączniki do ściągnięcia poniżej. 

1 2 3 4

 

06.10.2017  Informacja o wyborze Wykonawcy
W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny
FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie
3.3, Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała
porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy KREATYWNI W BIZNESIE KATARZYNA KRÓLAK,
ul. Elizy Orzeszkowej 2A/9A, 81-442 Gdynia na kwotę 64 000,00 PLN netto (78 720,00 PLN brutto).
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą
konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą
wydatkowane ekonomicznie.

PDF

 

26.09.2017 Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy
Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie
z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy następujących
elementów projektu:

Załączniki 

(1pdf) (1doc)

(2pdf)

 

Beneficjent FOGE Stanisław Cudny realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się drewnianej listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.

Cele i planowane efekty projektu : 

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się drewnianej listwy przypodłogowej oraz uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowego produktu, nieprodukowanego dotychczas na terenie RP. Inwestycja ta przyczyni się do dynamicznego wzrostu i rozwoju firmy Stanisław Cudny FOGE.

Wartość projektu: 5 328 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 2 925 400,00PLN

Projekt realizowany w okresie 16.05.2017 – 31.12.2019 Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od 0048 607040248 Stanisław Cudny

 

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego 1/2017 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego planowanej realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się drewnianej listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2., firma FOGE STANISŁAW CUDNY ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, Al. Wojska Polskiego 2B, 83 – 200 Starogard Gdański

Data 15.05.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017 W związku planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się drewnianej listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2., firma FOGE STANISŁAW CUDNY ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Data 05.05.2017

Załączniki (pdf) (doc)

Plan (jpg)

 

Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych.

Beneficjent Stanisław Cudny Foge realizuje projekt pn.:

„Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na rynkach zagranicznych.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020,
Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Cele i planowane efekty projektu: 

Celem projektu jest wypromowanie na rynkach zagranicznych produktów z oferty FOGE, tj. listew przypodłogowych, a w szczególności listew z funkcją samowyrównującą. Przyczyni się to do rozwoju firmy Stanisław Cudny FOGE poprzez eksport na wskazanych rynkach docelowych oraz pozyskanie nowych kontrahentów biznesowych.

 

Wartość projektu : 1 127 765,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 849 150,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 14.03.2017 – 31.12.2019
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod numerem 0048 607040248 Stanisław Cudny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl